Rozmiar: 15909 bajtów

- 196 -

1355, 31 XII, Wierzbno k. Oławy (Wyberna)

in vigilia circumcisionis domini

Piotr Niger, mieszczanin wrocławski (Petrus ... Wratislaviensis), w obecności ławników należącej do niego wsi Wierzbno k. Oławy (Wyrbna), mianowicie: Henryka Grautyal (Henricus), Jana Salyt (Johannes) i Ebirharda Babe (Ebirharus), stwierdza, że Piotr, kustosz z Optow (Petrus), sprzedał Janowi Schonhals (Johannes), proboszczowi w Sobocisku k. Oławy (Czobczicz), za 20 grzywien 1 łan wolnej ziemi znajdującej się we wsi Wierzbno.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 352


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów