Rozmiar: 15909 bajtów

- 195 -

1355, 31 XII, Wrocław (Wratislauia)

in die st. Silvestri confessus

Agnieszka de Palow (Agnes), opatka klasztoru Klarysek wrocławskich, odpowiadając na pytanie Harola Sczamborii (Harol), brata Klary Sczamborii (Clara), właścicielki czynszu w wysokości 5 grzywien i 1 wiardunku z rzeźni w Środzie Śl. (Novumforum), wyjaśnia, iż czynsz ten został niegdyś przekazany testamentem owej Klarze przez jej ojca, rycerza Sczamboria, a po jej śmierci stał się własnością klasztoru Klarysek wrocławskich.

Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 135, sygn. D 23, s. 255.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów