Rozmiar: 15909 bajtów

- 006 -

1355

Henryk zwany Colwicz (Heynrich), mistrz szpitala Św. Macieja we Wrocławiu (Breslow) i Ziębicach (Monsterberk), stwierdza, że brat Konrad zwany Glesil (Conradus), komtur szpitala w Ziębicach (Monsterberck), sprzedał za 24 grzywny pole należące do tegoż szpitala. Pole to graniczy z lasem i dotyka pól chłopskich w Biernacicach k. Ząbkowic (Bernsdorff) oraz folwarku Krówniki k. Ząbkowic (Vieherheffe). Granicą między tymi dobrami jest rzeka zwana Scheibe.

Druk: Urkb. d. Stadt Münsterberg, t. III, s. 98-100, nr 56.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów