Rozmiar: 15909 bajtów

- 007 -

1355

Thamme Nekusch i Arnold z Topoli k. Z±bkowic ¦l. (Rachnaw) sprzedali 5 1/2 łana ziemi w Dzikowcu k. Nowej Rudy (Klein Ebersdorf) Gunterowi von Nercz (Gunther) i Ottonowi von Glubocz.

Wzmianka: Z. f. G. Schl., t. 14, s. 216, przyp. 3.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty ¦l±skie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów