Rozmiar: 15909 bajtów

- 009 -

1355

W Brzegu przy ul. Młyńskiej lokowano ponownie klasztor Franciszkanów i ze względu na jego położenie nazywano go dolnym klasztorem.

Wzmianka: Z. f. G. Schl., t. 55, s. 34.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty ¦l±skie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów