Rozmiar: 15909 bajtów

- 010 -

1355

Bolko II, książę Śląska, pan Świdnicy, zarządza, aby w związku z coroczną zmianą rady miejskiej w Świdnicy rada ustępująca przekazywała nowo wybranej radzie rachunki.

Wzmianka: C. Grünhagen, Geschichte Schlesiens, t. 1, Gotha 1884, s. 202.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów