Rozmiar: 15909 bajtów

- 011 -

1355

Kapituła wrocławska stwierdza, że książęta śląscy, którzy zrzekli się swych posiadłości na rzecz króla czeskiego Jana Luksemburskiego i Korony Czeskiej, z powrotem je otrzymali.

Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. A 2, s. 3v.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów