Rozmiar: 15909 bajtów

- 003 -

1355, Praga

Karol IV, cesarz, poleca miastu Wrocław, aby wypłaciło Thymenowi von Coldicz 800 skojców groszy w dniu św. Walpurgii (1 V).

Wzmianka: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. D 24, s. 125v, nr EE 14.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów