Rozmiar: 15909 bajtów

- 001 -

1355, Wrocław (Wratislauia)

Henryk, biskup lubuski (Henricus ... Lubucensis), wybiera miejsce swojego grobu w zakrystii katedry wrocławskiej, przed ołtarzem św. Bartłomieja Apostoła i przekazuje kanonikom wrocławskim (Wratislauienses) 40 grzywien na zakup 4 grzywien rocznego czynszu na potrzeby tychże kanoników, w zamian za msze w rocznice śmierci wystawcy.

Świadkowie: Piotr (Petrus), dziekan i prepozyt, Mikołaj de Panewicz (Nicolaus), kustosz, Andrzej (Andreas), kantor, Cunczco ze Skałki k. Wrocławia (Schakow), dziekan, Mikołaj de Schellindorph (Nicolaus) - kantorzy głogowscy (Glogovienses), Jakub Augustini (Jacobus), archidiakon legnicki (Legnicensis), Piotr z Bytomia (Petrus de Bythom), kantor kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu, Marcin z Tyńca k. Niemczy (Martinus de Tincia), Konrad de Howstete - kanonicy wrocławscy (Wratislauienses), Teodoryk (Theodoricus) archidiakon, Jan Conoplat (Johannes) kanonik lubuski (Lubucensis).

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. V 50


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów