Rozmiar: 15909 bajtów

- 207 -

1356, 7 I, Brzeg (Brega)

in crastino Epyphanie

Ulryk z Ziębic (Ulricus de Munstirberg) stwierdza, że opat i konwent Premontratensów we Wrocławiu (Wratislavia) nadali mu dożywotnio swoje dobra Dziuplina k. Oławy (Duppin) pod lokację z obowiązkiem uiszczania na rzecz klasztoru połowy dochodów rocznie. Po śmierci owego Ulryka dobra te mają powrócić na rzecz w.w. klasztoru.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 354.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów