Rozmiar: 15909 bajtów

- 206 -

1356, 7 I, (Wrocław ?)

VII Id. Januarii

Przecław, biskup wrocławski, z uwagi na szczególne zasługi Jana Barana, proboszcza kościoła Św. Elżbiety we Wrocławiu, pozwala jemu i jego następcom nosić w czasie uroczystości kościelnych i procesji biret i pelerynkę z małym kapturkiem, tak jak kanonicy katedralni.

Oryg.: łac., AP Wrocław, Dokumenty m. Wrocławia, sygn. 1356, 13 I, Wrocław - nieczytelny.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. D 38, s. 95, nr 291.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów