Rozmiar: 15909 bajtów

- 208 -

1356, 8 I, Legnica

fer. VI post Epiphanie

Wacław I, książę Śląska i pan Legnicy, zatwierdza sprzedaż rocznego czynszu w wysokości 2 małdratów jęczmienia z młyna w Chojnowie przez Mikołaja Schellendorf augustianom, których wystawca zobowiązuje do ufundowania wiecznej lampki w kościele klasztornym. Augustianie mają pobierać 1 małdrat corocznie, a drugi po śmierci Piotra Tucharda.

Świadkowie: Gawin Abas, Stasch Abschatz, Heynko von Meynwalde - rycerze, Stefan Trache (Stephan), Hertwicus Sweczan, Mikołaj Pilcz (Nicolaus) i Wincenty de Schelndorf, pisarz dworski.


Regest: AP Wrocław, Rep. 132 a, Dep. Urk. Haynau, nr 23; Th. Scholz, Chronik der Stadt Haynau, Haynau 1869, s. 403.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów