Rozmiar: 15909 bajtów

- 209 -

1356, 12 I, Opole (castrum Opoliensis)

tercia fer. Octavarum Epyphanie Domini

Bolesław III, książę opolski (Boleslaus dux Opoliensis), stwierdza, że w jego obecności Friczko, sołtys z Żelaznej k. Opola (Zelasna), oświadczył, iż zrzekł się w swoim imieniu i swojego syna przypadającej mu części nowo założonego stawu na rzecz Jakuba (Jacobus), prepozyta klasztoru Premonstratensów w Czarnowąsach (Domus Dei).

Świadkowie: Mikołaj (Nicolaus), prepozyt, Jeszko de Gruta (Jesko), kasztelan opolski (Opoliensis), Strala de Rassow, Arnold Vinitorus (Arnoldus), Stefan (Steffanus), protonotariusz książęcy, proboszcz w Sławięcicach (Slawentycz), qui presencia habuit in comissis.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 71, nr 26.
Druk: CDS, I, s. 38, nr 40.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów