Rozmiar: 15909 bajtów

- 213 -

1356, 13 I, Avinion (Auinion)

Id. Januarii, anno quarto

Innocenty VI, papież (Innocencius), na prośbę cesarza Karola IV (Carolus Romanorum Imperator) poleca dziekanowi kościoła N. Marii Panny w diecezji akwilejskiej (Aquilegensis) troszczyć się o rezerwację prebendy w kościele wrocławskim dla Macieja, syna Wolframa de Pannwitz (Mathias natus quondam Wolfram de Pannwitz), który posiada kanonikat i prebendę przy kolegiacie Bożego Grobu w Legnicy (Legnicensis).

Regest: MBV, t. H, s. 168, nr 413.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów