Rozmiar: 15909 bajtów

- 214 -

1356, 13 I, Praga

Marcin, prezbiter, syn Tymona z Topoli k. Z±bkowic ¦L, przedstawiony przez Henryka de Wiltperk, został zatwierdzony na stanowisku proboszcza w Domaszkowie k. Bystrzycy Kłodzkiej po ¶mierci proboszcza Konrada (Conradus). Egzekutorem zostaje proboszcz z Nowej Rudy.

Regest: Volkmer-Hohaus, Geschichtsquell., I, s. 156.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty ¦l±skie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów