Rozmiar: 15909 bajtów

- 211 -

1356, 13 I, Wrocław (Wratislauia)

in octava Epiphanie domini, fer. quarta

Konrad de Falkinhayn, starosta wrocławski (Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności rycerz Poppo de Hugwicz nadał testamentem swej synowej Annie, żonie Krik de Hugowicz, swoje dobra w Warzynie k. Wołowa ze wszystkimi przynależnościami jako oprawę wdowią. Wystawca równocześnie wyznacza jej ojca Konrada z Lubina (Conradus de Lobin) jej opiekunem. Starosta zatwierdza to nadanie.

Świadkowie: Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus de Rymberg), Henryk de Sittyn (Henricus), Jan z Budziszowa k. Wrocławia (Johannes de Budesin), Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolaus de Strachwicz), Jan z Chwalimierza k. Środy Śl. (Johannes de Frankintal), Teodoryk de Blankinsteyn (Theodoricus), Franczko i Paczko Radag - feudałowie, oraz Dithmarus de Mechkenbach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 268.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,4, s. 2891; E. von Haugwitz, Die Geschichte der Familie von Haugwitz, t. II, Leipzig 1910, s. 169, nr 33.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów