Rozmiar: 15909 bajtów

- 215 -

1356, 17 I, Ziębice (Munsterberg)

in dominica proxima ante diem st. Agnetis

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic (Nicolaus ... dux Slezie et dominus in Munsterberg), uwalnia opata i klasztor Cystersów w Kamieńcu Ząbkowickim (Camencz) oraz jego poddanych od wszelkich świadczeń na rzecz księcia.

Świadkowie: Mateusz, komes z Trenczyna (CRSR, Matheus ... de Trencz), brat wystawcy, Schibechinus de Czeczczow, Jan Czirwicz (Johannes) - rycerze, Paszko Rinbaben (Pachsko), Piotr (Petrus) i Dobesco z Domanic k. Świdnicy (Domancz) oraz Mikołaj de Ponkow (Nicolaus), notariusz książęcy, cui presentes dedimus in commisso.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 88, nr 152.
Druk: CDS, t. X, s. 190, nr 238.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów