Rozmiar: 15909 bajtów

- 217 -

1356, 27 I, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. quarta post diem conversionis st. Pauli

Konrad de Falkenhayn (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Staszko de Czobgarth (Staschko) sprzedał za 5 grzywien Ryszardowi z Gubina (Rychardus de Gubin), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), i jego spadkobiercom pół grzywny rocznego czynszu z 1 łanu w Czobgarth w dystrykcie wrocławskim (Wratislauiensis) z prawem do zastawu dóbr przez nabywcę w wypadku nieotrzymywania w.w. czynszu oraz innymi prawami, w tym z prawem alienacji. Wystawca, zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Paszko Rymbabe (Paschko), Jan z Chwalimierza k. Środy Śl. (Johannes de Frankental), Herman Purgravius (Hermannus), Jan z Budziszowa k. Wrocławia (Johannes de Budesin), Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nycolaus de Strachwicz), Henryk de Syttin (Henricus) - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckenbach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 277-278.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów