Rozmiar: 15909 bajtów

- 216 -

1356, 27 I, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. quarta post diem conuersionis st. Pauli

Konrad de Falkenhayn (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Stefan de Warmuth (Stephanus) za zgodą swych synów: Niczka (Niczco), Stefana (Stephanus) i Jana (Johannes), sprzedał za 30 grzywien Mikołajowi de Schaffrot (Nicolaus) i jego następcom 1 łan ziemi z 4 swoich łanów położonych w Warmuth w dystrykcie wrocławskim (Wratislauiensis) ze wszystkimi przynależnościami, dochodami i prawami, w tym z prawem alienacji i obciążeniami na rzecz króla czeskiego. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jescho de Smolcz), Paszko Rinbabe (Pascho), Jan z Chwalimierza k. Środy Śl. (Johannes de Frankintal), Herman Purgravius (Hermannus), Jan z Budziszowa k. Wrocławia (Johannes de Budassin), Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolaus de Strachwicz) i Henryk de Sittin (Henricus) - feudałowie, oraz Dythmarus, kanonik i kanclerz wrocławski (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 274.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 4, s. 2894.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów