Rozmiar: 15909 bajtów

- 218 -

1356, 28 I, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. IV post diem conversionis st. Pauli

Konrad de Falkenhain (Cunradus), starosta wrocławski, stwierdza, że Katarzyna zwana Wygamini (Katherina) za zgodą swej córki Agnieszki (Agnes) i jej dzieci: Konrada Wigmmano (Conradus) i Macieja (Mathias), dzieci jej następnej córki Krystyny (Cristina), mianowicie: Doroty (Dorothea), Małgorzaty (Margaretha), Katarzyny (Katherina), Monczelina de Frowenhain (Monczelinus), oraz dzieci jej trzeciej córki Małgorzaty (Margaretha), mianowicie: Konrada (Conradus), Agnieszki (Agnes), Doroty (Dorotha), Piotra (Petrus) i Anny (Anna), sprzedała Peczkowi zwanemu Wigman (Peczko), swojemu synowi i jego spadkobiercom 2 łany w Kaldinhus w dystrykcie wrocławskim (Wratislauiensis) ze wszystkimi przynależnościami i prawami, w tym z prawem alienacji, wolne od wszelkich powinności, tak jak oświadczył niegdyś wystawcy Wiglo de Rodestok. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jescho de Smolcz), Paszko Rymbab (Pascho), Jan z Chwalimierza k. Środy Śl. (Johannes de Frankental), Herman Purgravius (Hermannus), Jan z Budziszowa k. Wrocławia (Johannes de Budessin), Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolaus de Strachwicz) i Henryk de Sittin (Henricus) - feudałowie, oraz Dithmarus, kanclerz.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 283.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów