Rozmiar: 15909 bajtów

- 221 -

1356, 3 II, Wrocław (Wratislauia)

fer. quarta post diem Purificacionis st. Marie Virginis

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności rycerz Arnold de Pag (Arnoldus) nadał testamentem swej córce Beacie (Beatica) wszystkie swe dobra ruchome w księstwie wrocławskim (Wratislauiensis) wraz ze wszystkimi korzyściami i prawami. Wystawca zatwierdza to nadanie.

Świadkowie: Heinczko z Bledzowa k. Wrocławia (Swarczinhorn), Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesco de Smolcz), Paszko Rimbabe (Pasco), Herman Purgravii (Hermannus), Jan z Chwalimierza k. Środy Śl. (Johannes de Franckintal), Jan z Budziszowa k. Wrocławia (Johannes de Budessen), Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolaus de Strachwicz), Henryk de Sittin (Henricus) - feudałowie, oraz Dithmarus de Meckebach, kanonik wrocławski (Wratislauiensis) i kanclerz księstwa wrocławskiego.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 252.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów