Rozmiar: 15909 bajtów

- 222 -

1356, 10 II, Wrocław (Wratislauia)

in die st. Scolastice Virginis

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Krystyna (Cristina), wdowa po Janie de Richenbach (Johannes), za zgodą swych córek: Gertrudy (Gerdruda) i Anny (Anna), sprzedała Wernerowi Slusser (Wernherus) i jego żonie Annie (Anna) i ich spadkobiercom 4 łany folwarku Crosticz w dystrykcie wrocławskim (Wratislauiensis) oraz 3 ogrody ze wszystkimi przynależnościami i prawami, wolne od wszelkich obciążeń, na podstawie dokumentu Henryka IV, księcia wrocławskiego (Henricus quartus dux Wratislaviensis). Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Werner de Panwicz (Wernherus), Henryk de Kalow (Henricus), Jan z Chwalimierza k. Środy Śl. (Johannes de Frankental), Jeszko ze Smoka k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Paszko Rymbabe (Pascho) i Herman de Rymberg (Hermannus) - feudałowie, oraz Dithmarus.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 288.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów