Rozmiar: 15909 bajtów

- 224 -

1356, 12 II, Racibórz (Rathebor)

proxima fer. sexta post octavam Purificacionis b. Marie Virginis gloriose

Mikołaj, książę Śląska, pan Opawy i Raciborza (Nicolaus ... Oppauie et Rathiborie ... dux), stwierdza, że w jego obecności Mikołaj, wójt dziedziczny raciborski (Ratheboriensis), oraz siostry Ysentrudis i Katarzyna (Katherina) nadali swej siostrze Domiceli Eufemii (Domicela Eufemia), dominikance w Raciborzu (Rathibor), i całemu klasztorowi 4 grzywny rocznego czynszu z dochodów miasta Żary (Saar), które posiadał niegdyś ich ojciec Jakub (Jacobus), wraz z nadaniami ich siostry Małgorzaty (Margaretha) na rzecz w.w. klasztoru, ze wszystkimi prawami, w tym z prawem alienacji. Wystawca zatwierdza to nadanie.

Druk: CDS, t. II, s. 156, nr 49
Regest: AP Wrocław, Repertorium, Rep. 112, nr 49; RBM, t. VI, 1, s. 145, nr 284.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów