Rozmiar: 15909 bajtów

- 225 -

1356, 12 II, Toszek (Tost)

fer. sexta proxima post b. Scolastice Virginis

Wójt, rajcy i cała społeczność miasta Toszka (Tost) za pośrednictwem Konrada I, księcia Śląska i pana Oleśnicy (Conradus dux Sileczie et dominus Olsniczensis), składają hołd lenny Eufemii, księżnej Śląska i pani Oleśnicy (Eufemia ducissa Olsniczensis), oraz jej siostrze Beatryczy (Beatrix).

Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 33, sygn. 1A, s. 215-216.
Druk: Lehns u. Besitzurk., t. II, s. 305, nr 9; tamże, s. 424, nr 10.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów