Rozmiar: 15909 bajtów

- 227 -

1356, 15 II, Wrocław (Wratislauia)

XV Kal. Marcii

Piotr z Opola (Petrus de Opol), kanonik lubuski (Lubucensis) i oficjał wrocławski (Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności Hanko (Henco) i Ticzko Korner, chłopi z Kostomłotów k. Środy Śl. (Kossenplocz), sprzedali Janowi Schonhals (Johannes), proboszczowi w Sobocisku k. Oławy (Czobczicz), 2 grzywny rocznego czynszu z 8 łanów; z 2 wolnych i 6 oczynszowanych, położonych w Kostomłotach za 18 grzywien, który to czynsz nabywca przekazuje na rzecz klasztoru Św. Wincentego we Wrocławiu (Wratislauia). Wystawca zatwierdza tę transakcję.

Świadkowie: Jan Modlici (Johannes), Jan de Cuncindorf (Johannes), Jerzy z Ząbkowic Śl. (Georgius de Frankinstein), notariusze publiczni.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 356.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów