Rozmiar: 15909 bajtów

- 230 -

1356, 18 II, Awinion (Auinion)

XII Kal. Marcii, anno quarto

Innocenty VI, papież, na prośbę cesarza Karola IV (Carolus Romanorum Imperator) rezerwuje Ulrykowi zwanemu Schoff (Ulricus), kanonikowi wrocławskiemu (Vratislaviensis) i krewnemu cesarza, godność kościelną w kościele wrocławskim (Vratislaviensis), posiadającemu już kanonikat i prebendę w diecezji wrocławskiej i kościele Św. Idziego.

Regest: MBV, t. U, s. 174. nr 427.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów