Rozmiar: 15909 bajtów

- 229 -

1356, 18 II, Awinion (Avinion)

XV Kal. Marcii. Pontificatus nostri Anno Quarto

Innocenty VI (Innocencius), papież, zatwierdza Albertowi (Albertus), biskupowi poznańskiemu (Poznaniensis), posiadanie kanonikatu i prebendy w diecezji wrocławskiej (Vratislaviensis), które bezprawnie zajął Mikołaj Saldorf (Nicolaus), a także na prośbę Kazimierza Wielkiego, króla Polski (Kazimirus rex Polonie), poleca owemu biskupowi zabiegać o kanonikat i prebendę w diecezji wrocławskiej (Vratislaviensis) dla Jana Hecardi (Johannes), kustosza poznańskiego (Poznaniensis) i kapelana królewskiego.

Druk: VMPL, t. I, s. 568, nr 757.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów