Rozmiar: 15909 bajtów

- 231 -

1356, 26 II, Żagań ?

on deme neestin Vreytage noch st. Mathyas Tag des heylegin czwelf Botyn

Arnold Noldinu, burmistrz, oraz rajcy żagańscy (Sagan), mianowicie: Kuene Wychow, Tomasz Luetkin (Thomas), Kuene Gleczer i Petsche von Benyn, stwierdzają, że w ich obecności bracia Hensil i Jakub (Jacob), synowie sołtysa z Jabłonowa k. Żagania (Schoenenburne), sprzedali za 18 grzywien klasztorowi Kanoników Regularnych pod wezwaniem NM Panny w Żaganiu (Żagań) l oczynszowany łan ziemi i połowę dochodów z sądownictwa w Jabłonowie. Ów łan dzierżawią: Petsche Franke - połowę, Hanus Franke - 3 pręty i Andrzej Koerner - 3 pręty. W.w. bracia sprzedają to ze wszystkimi prawami, w tym z prawem alienacji oraz odkupu za tę samą cenę w ciągu 6 lat.

Pieczęć miasta Żagania.


Oryg.: niem., AP Wrocław, Rep. 116, nr 98.
Druk: CDS, IV, s. 298, nr 7.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów