Rozmiar: 15909 bajtów

- 235 -

1356, 9 III

am Aschtage

Rada miejska Strzegomia odkupuje od Hermana von der Goricz, pisarza książęcego, należącą do niego część dochodów ze szrotu, którą on kupił od Hentschila von der Heide.

Wzmianka: J. Filla, Chronik der Stadt Striegau, Striegau 1889, s. 38.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów