Rozmiar: 15909 bajtów

- 236 -

1356, 10 III, Wrocław (Wratislauia)

fer. quinta ante dominicam Quadragesime

Katarzyna, księżna Śląska i pani Brzegu (Katherina ... ducissa Slezie et domina Bregensis), stwierdza, że w jej obecności Wilhelm (Wilhelmus), opat klasztoru Św. Wincentego we Wrocławiu, oraz zastępca tegoż przeora nadali dożywotnio swoje dobra Dziuplina k. Oławy (Duppin) Ulrykowi z Ziębic (Ulricus de Munsterberg) z zastrzeżeniem, iż po dokonaniu lokacji w.w. Ulryk połowę dochodów z tych dóbr ma świadczyć na rzecz w.w. klasztoru, po jego zaś śmierci mają one powrócić w ręce nadawców. Wystawca zatwierdza to nadanie.

Świadkowie: Henryk Sagadil (Henricus), Szymon Qwas (Symonus), Henryk de Borsnitz (Henricus), Konrad de Borsnitz (Conradus), Jan (Johannes) i Mikołaj (Nicolaus) zwani Poduschca oraz Jan (Johannes), notariusz książęcy, qui presentia habuit in comisso.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 357.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów