Rozmiar: 15909 bajtów

- 238 -

1356, 16 III, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. quarta post dominicam Invocauit

Konrad de Falkinhain (Conradus), starosta wrocławski (Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności Heinko (Heynricus) z Psiego Pola k. Wrocławia (Hundisfelt) oraz jego żona Klara (Clara) sprzedali za 43 grzywny i 8 skojców dożywotnio Klarze (Clara), córce Nenkerina (Nenkerinus), i Frenczelinowi (Frenczelinus). synowi Loikonis, i ich spadkobiercom 4 łany oczynszowane we wsi Swojec k. Wrocławia (Swoycz, Slvoycz) ze wszystkimi przynaleźnościami i dochodami wolne od obciążeń i wszystkimi prawami, tak jak zostało to ustalone niegdyś w dokumencie Henryka, księcia wrocławskiego (Henricus dux), z zastrzeżeniem uiszczania 1/3 dochodów z sądownictwa przez nabywców. Po śmierci w.w. Klary łany te mają stać się własnością Frenczlina. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Arnold de Pag (Arnoldus), rycerz, Peczko de Schellindorph, Pasco Rymbabe, Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus de Rymberg), Peczco de Rychinbach, Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolaus de Strachwicz), Ernco ze Złotoryi (Goltberg) i Hanko z Urazu k. Wołowa (Hanco de Wras) - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis). Pieczęć księstwa wrocławskiego.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Dokumenty m. Wrocławia, sygn. 1356, 16 III Wrocław.
Kopia: łac., tamże. Rep. 16, sygn. 2 A, s. 257-258.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, Sygn. C 24, 3, s. 2488-2489.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów