Rozmiar: 15909 bajtów

- 240 -

1356, 17 III, Wrocław (Wratislauia)

fer. quinta ante dominicam Reminiscere

Katarzyna, księżna Śląska i pani Brzegu (Katherina ... ducissa Slezie et domina Bregensis), nadaje Wilhelmowi, opatowi klasztoru Św. Wincentego we Wrocławiu (Wilhelmus ... Wratislauia), i całemu klasztorowi 3 łany ziemi uprawnej pod lokację w Stanowicach k. Oławy (Arnoldivilla), jednocześnie zwalnia chłopów uiszczających świadczenia z tytułu prawa książęcego z tych łanów na okres 3 lat od wszelkich zobowiązań.

Świadkowie: Ulryk z Ziębic (Ulricus de Munsterberg), Henryk Sagadil (Henricus), Szymon Qwas (Symonus) i Jan (Johannes), pisarz książęcy.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 358.
Kopia: łac., tamże. Rep. 135, sygn. D 90 II, s. 90.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów