Rozmiar: 15909 bajtów

- 239 -

1356, 17 III, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. quinta ante dominicam Quadragesime qua in ecclesia Reminiscere decantatur

Katarzyna, księżna Śląska i pani Brzegu (Katherina ... ducissa Slezie et domina Bregensis), stwierdza, że w jej obecności Wilhelm (Wilhelmus), opat, oraz przeor i zastępca przeora klasztoru Premonstratensów Św. Wincentego we Wrocławiu nadali dożywotnio Ulrykowi z Ziębic (Ulricus de Munsterberg) swoje dobra Dziuplina k. Oławy (Duppin) w zamian za połowę dochodów z tych dóbr. Po śmierci owego Ulryka dobra te mają powrócić na własność klasztoru. Księżna Katarzyna zatwierdza to nadanie.

Świadkowie: Henryk Sagadil (Henricus), Szymon Qwas (Symonus), Henryk de Porsnicz (Henricus), Konrad de Porsnicz (Conradus), Jan (Johannes) i Mikołaj (Nicolaus) zwani Poduschca oraz Jan (Johannes), pisarz książęcy, qui presencia habuit in comisso.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 357.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów