Rozmiar: 15909 bajtów

- 245 -

1356, 31 III, Bytom (Buthum)

fer. quinta proxima ante dominicam Quadragesime qua canitur Letare in Ecclesia de

W obecności Franczkona de Nakil (Franczkonus), sędziego książęcego ziemi bytomskiej (Buthumiensis), Teodoryk zwany Aldirgast (Theodoricus) sprzedał Konradowi I, księciu Śląska i panu Oleśnicy (Conradus dux Slezie et dominus in Olsnicz et in Buthum), wszystkie swe dobra we wsi Sbroslauicz k. Bytomia (Buthum) i Pyskowic (Pyscouiensis) ze wszystkimi prawami, dochodami i przynależnościami. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Henlinus Beynuss, mieszczanin bytomski (Buthumiensis), Herman, zięć (gener) Szymona (Hermannus ... Symonus), Jeszko de Bytkow (Jeschko), Mikołaj, syn Swantochona (Nicolaus Swantochonis), Piotr Konopka (Petrus), włodarz księstwa bytomskiego (Buthumiensis), Jeszko, syn Meczona (Jesko Meczonis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 33, sygn. 1 A, s. 243-244.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów