Rozmiar: 15909 bajtów

- 248 -

1356, 5 IV, Praga (Praga)

des negsten dinstags nach der dominicen, als man singet Letare, unsers reichs i.d. X und des kaisertumess in dem I iare

Benesch von Chusnik, starosta kłodzki (Glacz), zatwierdza miastu Kłodzku dokument regulujący sprzedaż mięsa w tym mieście z r. 1354, 12 IX, Kłodzko (por. Regesty śląskie, pod red. W. Korty, t. II, Wrocław 1983, s. 380, nr 1082).

Regest: RBM, t. VI, 1, s. 162-163, nr 307.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów