Rozmiar: 15909 bajtów

- 250 -

1356, 11 IV, Wrocław

fer. proxima post Dominicam Judica

Konwent dominikanów wrocławskich (Wratislauia) sprzedaje dożywotnio księżniczce Eufemii (Eufemia), dominikance w Raciborzu, 4 grzywny rocznego czynszu za 30 grzywien z dochodów klasztoru Dominikanek pod wezwaniem Św. Katarzyny we Wrocławiu (Wratislauia).

Regest: AP Wrocław, Repertorium, Rep. 57, s. 505, nr 75; A. f. schl. Kirchengesch. t. I, s. 24.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów