Rozmiar: 15909 bajtów

- 253 -

1356, 14 IV, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. quinta post dominicam Judica

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski (Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności Heinko zwany Hundisfelt i jego żona Klara (Clara) sprzedali za 36 grzywien Peczkowi de Richenbach (Peczkonus) oraz Sydelinowi zwanemu Scheitkeler (Sydelinus), swojemu zięciowi (gener) - mieszczanom wrocławskim (Wratislauiensis), i ich spadkobiercom 4 grzywny rocznego czynszu ze wszystkich swych dóbr w Swojcu k. Wrocławia (Swoicz), z którego 3 grzywny należały niegdyś. do Pawła Thuringi (Paulus), joannity, od którego sprzedający je nabyli. W.w. Heinko i Klara sprzedali za 22 grzywny w.w. mieszczanom wrocławskim oprócz tego należący do nich las w Swojcu k. Wrocławia (Swoicz) zwany Eichwald, sięgający od granic miejscowości Kowale k. Wrocławia (Kobal) i dóbr Mikołaja Thuringi (Nicolaus) aż do brzegów Odry (Odera) ze wszystkimi przynaleźnościami i dochodami. Czynsz ten ma być uiszczany w terminie pod groźbą zastawu w.w. dóbr. Wystawca zatwierdza ten dokument.

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesco de Smolcz), Paszko Rymbab (Pasco), Hanko Warmuth, Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus), Peczko Schindel, Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolaus de Strachwicz) i Hanko z Urazu (Owras) - feudałowie, oraz Dithmarus de Meckebach, kanonik wrocławski (Wratislauiensis) i kanclerz księstwa wrocławskiego.

Pieczęć księstwa wrocławskiego.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Dokumenty m. Wrocławia, sygn. 1356, 14 IV, Wrocław.
Kopia: łac., tamże. Rep. 16, sygn. 2 A, s. 256-257.
Regest: tamże, Zbiór Klosego, nr 94, s. 31.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów