Rozmiar: 15909 bajtów

- 254 -

1356, 24 IV, Praga

indictione nona, VIII Kal. May, Regnorum nostrorum anno decimo, Imperii vero secundo

Karol IV, cesarz (Karolus quartus Romanorum Imperator ... et Boemiae rex), zatwierdza klasztorowi Cystersów w Lubiążu (Lubensia) nadane dotychczas przez swoich poprzedników, a to przez Jana Luksemburskiego, króla Czech (Johannes ... auondam rex Boemiae), oraz książąt i innych dostojników, przywileje, stan posiadania, wszelkie dochody, w tym z prawa patronatu nad kaplicą Św. Wawrzyńca na zamku legnickim (Legnicensis) oraz nad innymi kościołami parafialnymi znajdującymi się w granicach Królestwa Czech (Regnum Boemie) oraz poza jego granicami, a także wszelkie dotychczasowe prawa tego klasztoru pod karą 100 grzywien w złocie, płaconych w połowie kamerze królewskiej oraz opatowi i całemu klasztorowi Cystersów w Lubiążu (Lubensia).

Świadkowie: Ernest, arcybiskup praski (Arnestus ... Pragensis), Jan, biskup ołomuniecki (Johannes Olomucensis), Bertrandus, biskup Aptensis, Teodoryk, biskup Mindensis (Theodoricus), Henryk, opat w Fuldzie (Henricus Fuldensis), Bolko, książę niemodliński (Bolko Falkembergensis), Bolko III, książę opolski (Opuliensis), Przemysław I, książę cieszyński (Przimislaus Teschinensis), Burghardus, burgrabia magdeburski (Magdeburgensis), magister dworu cesarskiego, Henryk de Schwarzburg (Heinricus), Albert de Anhalt (Albertus) - komesi, Hasco de Swereticz, Busco de Wilharticz - magistrowie kamery cesarskiej.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 91, nr 320.
Transumpt: tamże. Rep. 91, nr 528.
Kopia: łac., tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 5,2, s. 7-11.
Regest: RBM, t. VI, 1, s. 170, nr 321.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów