Rozmiar: 15909 bajtów

- 255 -

1356, 28 IV, Praga

indicione nona, IV Kal. Maii

Karol IV, cesarz, nadaje mieszczanom zgorzeleckim (Gorlicz) przywilej zwalniający ich od wszelkich powinności z zastrzeżeniem, że po upływie tego terminu będą jeszcze zwolnieni od tych powinności.

Regest: RBM, t. VI, 1, s. 170, nr 322.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów