Rozmiar: 15909 bajtów

- 256 -

1356, 28 IV

an dem Dornstage in der Wochen nach Ostern

Przecław, biskup wrocławski (Presslaus ... Bischoff zu Bresslau), pozwala rajcom wrocławskim (Bresslau) urządzić w ratuszu wrocławskim kaplicę, w której może być odprawiana jedynie cicha msza. Kaplica ta ma podlegać proboszczowi kościoła Św. Elżbiety we Wrocławiu.

Kopia: niem., AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. D 8, s. 119v-120.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów