Rozmiar: 15909 bajtów

- 261 -

1356, 8 V, Praga (Praga)

am Monntage nach Philippi Jacobi der zwoelff Boten

Rudiger von Sparneck składa cesarzowi Karolowi IV (Carl Romishen Kayser auch Konige ze Behem) hołd lenny z należącego do niego zamku Waldenstein położonego w pobliżu Borka k. Kłodzka oraz dóbr zamkowych, mianowicie wsi: Schoenbach, Stein i Hoffwalt, i zobowiązuje się uiszczać należne świadczenia.

Druk: Siles. rer. script., t. II, s. 75, nr 65.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów