Rozmiar: 15909 bajtów

- 263 -

1356, 19 V, Praga

Karol IV, cesarz, odnawia przywileje Jana Luksemburskiego, króla Czech, z r. 1331, 13 VII (por. RBM, t. III,.s. 691, nr 1769) dla sukienników zgorzeleckich, dotyczący cięcia sukna.

Regest: RBM, t. VI, 1, s. 192, nr 358.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów