Rozmiar: 15909 bajtów

- 266 -

1356, 25 V, Wrocław (Bresslaw)

in sente Urbans tage

Konrad von Falkenhain (Cunad), starosta wrocławski (Presslaw), stwierdza, że w jego obecności oraz Schibechina von Tschetschow (Schibchinus), rycerza, Jeszka ze Smolca (Jeschcon von Smolcz), Hankena Kalner, Peczkena Schindel, Hankena Warmuth, Hermana z Rościsławic k. Wołowa (Hermann von Rymberg), Mikołaja ze Strachowic k. Wrocławia (Niclos von Strachwicz), Ernka ze Złotoryi (Ernko von Goltberg), Peczena von Richenbach i Hankena z Urazu (Owras) na posiedzeniu sądu gajonego, któremu przewodniczył Herbord z Bogdaszowic k. Środy Śl. (Budaschwicz), w obecności rajców wrocławskich: Mikołaja ze Lwówka Śl. (Niclos von Lemberg), Pecze Beyir, Hanke ze Złotoryi (Goltberg), Hanosa (Hanos), Lamprechta (Lamprecht), Hanosa z Sienic k. Dzierżoniowa (Hanos von Zenicz) Jana Sexbechir (Johannes), Helwig z Sołtysowic k. Wrocławia (Molnsdorf), oskarżył Hanka von Schelndorf (Hanken), iż nie stawił się on przed sąd cesarski mimo uprzedniego aresztowania go w ratuszu we Wrocławiu i wypuszczenia na wolność pod przysięgą, iż stanie przed sądem. Wystawcy stwierdzają, że cesarz darował mu winę.

Świadkowie: w.w. osoby w dokumencie oraz Dithmar von Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Bresslaw).


Kopia: niem., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 257, 262.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów