Rozmiar: 15909 bajtów

- 267 -

1356, 25 V, Wrocław ?

die b. Urbani Episcopi

Rajcy m. Wrocławia (Wraczlavia) stwierdzają, że na polecenie Karola IV, cesarza, pozwalają Żydowi Muschonowi (Muscho), bratu Jordana z Legnicy (Jordanus de Legnicz), i jego żonie Hadas oraz dzieciom za pośrednictwem jego teścia Lazara (Lazarus) i jego syna Jordana (Jordanus), Żydów brzeskich (Bregenses), na pozostanie w mieście Wrocławiu na okres 2 lat w zamian za roczny czynsz w wysokości 2 grzywien i 16 skojców płacony po połowie na rzecz cesarza i miasta Wrocławia. Rajcy zobowiązują się równocześnie otaczać ich w tym czasie opieką.

Druk: L. Oelsner, Schlesische Urkunden zur Geschichte der Juden im Mittelalter, Wien 1864, s. 62, nr 19.
Regest: RBM, t. VI, l, s. 193, nr 361.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów