Rozmiar: 15909 bajtów

- 265 -

1356, 25 V, Wrocław (Wratislauia)

in die st. Urbani

Konrad de Falkenhayn (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Mikołaj (Nicolaus) i Peczko bracia zwani Gobil, mieszczanie wrocławscy (Wratislauienses), za zgodą ich synów: Ruperta de Poltschicz (Rupertus), Henryka (Henricus), Piotra (Petrus) i Teodoryka (Theodricus), sprzedali Hankowi z Żernik Wrocławskich k. Wrocławia (Hanko de Schonborn) i jego następcom 1 grzywnę rocznego czynszu z dóbr Ruperta de Poltschicz z prawem nabywcy do zastawu tych dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu, z prawem odkupu przez Ruperta i jego synów w ciągu 5 lat, począwszy od święta św. Michała (29 IX) za 6 grzywien. Jeśli ów czynsz nie będzie w tym terminie odkupiony, wówczas Hanko dopłaci Rupertowi 2 grzywny. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Maciej de Molheim (Mathias), Pescho Schindil, Henko Warmut, Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus de Rymberg), Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolaus de Strachwicz), Peschko de Rychebach, Ernko ze Złotoryi (Goltberg), Hanko z Urazu (Owras) - feudałowie, i Dithmarus, kanonik.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 290.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,2, s. 1040.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów