Rozmiar: 15909 bajtów

- 269 -

1356, 28 V, Wrocław (Wratislauia)

Sabbato ante Rogaciones

Konrad de Falkinhain (Cunadus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Mikołaj Wintir (Nicolaus) nadał swojemu bratu Hankowi Wintir (Hanco) oraz jego spadkobiercom wszystkie swe dobra ruchome i nieruchome, które odziedziczył po rodzicach w folwarku zwanym Stoszyce k. Wrocławia (Stoschin) ze wszystkimi przynaleźnościami i prawami, w tym z prawem alienacji. Wystawca zatwierdza to nadanie.

Świadkowie: Maciej de Molheim (Mathias), Franczko de Sommerveld (Franczco) - rycerze, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz), Hanko Kolner (Hanco), Hanko Jesir (Hanco), Peczko Nigri (Peczco) - feudałowie, i Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3 A, s. 33.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,4, s. 2733.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów