Rozmiar: 15909 bajtów

- 271 -

1356, 31 V, Nysa (Nysa)

II Kal. Junii

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... episcopus Wratislauiensis), powiadamia proboszcza kościoła w Goluchow, iż na wakujące stanowisko proboszcza w Łosinie k. Trzebnicy (Lossina), zwolnione dobrowolnie przez Jana Pilsneri (Johannes), który otrzymał inne beneficium, wystawca powołał po uprzednim przedstawieniu kandydatury przez Wilhelma, opata klasztoru Św. Wincentego we Wrocławiu (Wylhelmus ... Wratislauia), który posiada prawo patronatu nad tym kościołem, Mikołaja de Lypa (Nicolaus), profesa klasztoru Św. Wincentego za pośrednictwem Jana, proboszcza kościoła w Sobocisku k. Oławy (Johannes ... in Soboczicz).

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 359.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów