Rozmiar: 15909 bajtów

- 272 -

1356, 2 VI, Wrocław (Wratislauia)

in crastino ascensionis domini

Konrad de Falkenhayn (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Marcin ze Świętej Katarzyny k. Wrocławia (Martinus de st. Katherina) sprzedał Mikołajowi de Laa (Nicolaus), piwowarowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), oraz jego spadkobiercom 3 grzywny rocznego czynszu za 20 grzywien z 5 łanów położonych w pobliżu Świętej Katarzyny k. Wrocławia (st. Katherina) z prawem odkupu owego czynszu za tę samą cenę oraz prawem nabywcy do zastawu dóbr w wypadku nieotrzymywania w.w. czynszu. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Peczko de Schelndorf, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Heynricus de Molnsdorf), Mikołaj z Trzebnicy (Nycolaus de Trebnicz), Peczko de Rychenbach i Hanko z Budziszowa k. Wrocławia - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz wrocławski (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 271-272.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów