Rozmiar: 15909 bajtów

- 273 -

1356, 7 VI

indicione nona. VII Id. Junii

Wawrzyniec, syn Jana de Cunczindorf (Laurentius quondam Johannis), kleryk wrocławski (Wratislauiensis) i notariusz publiczny, stwierdza, że w jego obecności i niżej wymienionych świadków Maciej de Czicz (Mathias), altarzysta kościoła parafialnego w Świdnicy (Swidnicz), nadał testamentem szpitalowi w Świdnicy (Swidnicz) 10 grzywien rocznego czynszu nadane mu przez obecnie nieżyjącego magistra Jana z Brzegu (Johannes de Brega) z 8 łanów w Pszennie k. Świdnicy (Wesinrode), którym to czynszem zarządzali niegdyś rajcy świdniccy, mianowicie: Wygelo de Rodestok, Teodoryk Fluchser (Theodricus), Peczko Richenbach, Jekil Zanne i Weinher Kruse, a obecnie jako opiekunowie tegoż szpitala nowi rajcy, mianowicie: Thilo Kremser, Tomasz z Karszowic k. Świdnicy (Thomas de Croswicz), Peczko Munstirberg, Hanko Kalndorf, Mikołaj Kurtis (Nycolaus). Czynsz ów zobowiązani są uiszczać na ręce rajców świdnickich Walter Schriber (Waltherus), Jan Walkman (Johannes), Maciej Kreseler (Mathias), stary Friczko (antiqus), Henryk Conradi (Henricus), Henryk z Marcinowic k. Świdnicy (Henricus de Martinivilla), Henryk Girnot (Heynricus) i Henryk, zięć Wilhelma z Bożanowa k. Świdnicy (Henricus gener Wilhelmi de Eckirsdorf).

Świadkowie: Henryk Schoffisdorf (Henricus), Mikołaj Tyrpicz (Nicolaus) - altarzyści kościoła parafialnego w Świdnicy, Wogelo de Rodestok i Henryk Raben (Henricus) - mieszczanie świdniccy (Swidnicenses), oraz Wawrzyniec, syn nieżyjącego Jana de Cunczindorf (Johannes), kleryk wrocławski (Wratislauiensis) i notariusz publiczny, który spisał ten dokument.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Dokumenty m. Świdnicy, sygn. 1356, 7, VI.
Kopia: niem., tamże.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów