Rozmiar: 15909 bajtów

- 275 -

1356, 15 VI, Świdnica (Swidnicz)

fer. VI ante festum st. Trinitatis

Przeor i cały konwent dominikanów w Świdnicy zrzekają się spłaty przez radę i miasto Świdnicę 2 1/2 grzywien czynszu.

Regest: AP Wrocław, Rep. 135, dz. C, nr 98, t. III, s. 413, nr 3.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów